Jak zostać notariuszem?

Nie ulega wątpliwości, że mimo upływu czasu, zmian systemu politycznego czy społecznego stylu życia, na rynku pracy funkcjonują zawody, które cieszą się niezmienną renomą i zaufaniem. Bezsprzecznie zaliczyć możemy do nich wszelkie zawody prawnicze, wśród których wyróżnić należy profesję notariusza.

Jednakże droga do osiągnięcia stosownych uprawnień notarialnych jest długa, dlatego warto przeczytać, jak zostać notariuszem. Przede wszystkim należy odnaleźć w sobie ogrom zapału i chęci do nauki, która w okresie studiów i aplikacji pochłania przyszłych notariuszy.

Studia prawnicze są pierwszym krokiem na drodze do kariery, jednakże poza tytułem magistra wyższej uczelni nie dają one szczególnych uprawnień. Chcąc zdobyć zawód notariusza, należy bowiem odbyć aplikację notarialną, do której przepustką jest zdanie z pozytywnym wynikiem specjalnego egzaminu na aplikację notarialną.

Następnym krokiem jest odbycie tejże aplikacji, która jest praktycznym przygotowaniem do pracy zawodowej i trwa 30 miesięcy. Zwieńczeniem tego okresu jest przystąpienie do egzaminu notarialnego, który zdany z wynikiem pozytywnym zapewnia uprawnienia notariusza.

Studia prawnicze to wieloletni etap w życiu młodego człowieka, który pragnie zdobyć przyszłościowy zawód cieszący się społecznym zaufaniem. Nie dziwi więc nikogo fakt, że aby zostać notariuszem należy wykazać się na wielu egzaminach nie tylko imponującą wiedzą i logicznym myśleniem, ale także umiejętnością czerpania wiedzy z praktycznej nauki zawodu.