Współczesne społeczeństwo i jego cechy

www.canon-foto-klub.pl

Żyjemy w konkretnym społecznym otoczeniu, z czym wiążą się bardzo konkretne wyzwania. Wielu z nas zastanawiam się bowiem nad tym, w jakim kierunku zmierza to, co dzieje się wokół, a chodzi przede wszystkim o ludzi. Ich pragnienia, indywidualne potrzeby i wszystko, co ma związek z funkcjonowaniem narodów czy społeczeństw wielokulturowych. W polskich realiach sprawy mają się zgoła inaczej niż na Zachodzie, przynajmniej jeśli chodzi o wymiar kulturowych różnic w społeczeństwie. Te są bowiem bardzo płytkie, ponieważ Polska posiada homogeniczne społeczeństwo, w którym udział wszelkich mniejszości jest poważnie ograniczony. Ma to niewątpliwe plusy, zwłaszcza gdy spojrzymy na konsekwencje, jakie multi-kulti przyniosło dla państw zachodnich. Często są one fatalne na wielu polach. Nie da się zaprzeczyć temu, że współczesne społeczeństwo różni się radykalnie od tego, jakie pamiętają z lat młodości nasi rodzice czy dziadkowie. Skoro świat intensywnie się zmienia i proces ten jest w zasadzie nieustanny, to tak naprawdę społeczeństwa też ulegają przeobrażeniom, które mają mniejszy lub większy związek z przemianami w zakresie kultury czy technologii. Ta ostatnia odgrywa bardzo dużą rolę, albowiem jeszcze nigdy nie byliśmy tak mocno naznaczeni techniką.

Jej obecność w naszym życiu bardzo je zmieniła – nie wszyscy uważają, aby były to zmiany na lepsze. Technologia i konsumpcja Wszechobecny internet oraz smartfony, które odgrywają dużą rolę nawet w życiu coraz większego grona dzieci, zmieniły sposób komunikowania. Stało się ono łatwiejsze, szybsze i odbywa się w tym momencie w zasadzie bez żadnych ograniczeń geograficznych. Żyjąc w Polsce, możemy mieć rodzinę w dalekiej Australii i codziennie widzieć się z bliskimi na ekranie telefonu, tabletu czy komputera. Kiedyś żadne społeczeństwo na świecie nie miało takiej szansy – obecnie jest ona czymś normalnym. Zanik granic i barier w komunikacji sprzyja także rozwojowi mediów społecznościowych, jakie bazują przede wszystkim na przekazie za pośrednictwem internetu. Kolejne zjawisko, o którym często mówi się w kontekście współczesnego społeczeństwa, to szeroko rozumiany konsumpcjonizm. Ma on różne rysy, ale przede wszystkim wiąże się z wszelkiego rodzaju dobrami, które masowo nabywamy. Chodzi o tak podstawowe produkty jak żywność, ale także odzież, gadżety, rozwiązania technologiczne i wiele innych. To, że je posiadamy świadczy z jednej strony o rosnącej zamożności, natomiast z drugiej może pokazywać, że nasze przywiązanie do dóbr jest zbyt duże w stosunku do uczuć jakimi darzymy drugiego człowieka.